Gym

Med Gym Access släpper systemet in era medlemmar 24/7 utan bemanning.

 • Medlemsregister
 • Betalning med Swish eller Betalkort
 • Abonnemang
 • Tidsbokning
 • Access med: Mobiltelefon, PIN-kod, RFID keytags eller kort
 • Kontroll av kundens GPS-position.
 • Skydd mot dubbel inpassage
 • Statistik och nyckeltal
 • Övervakning i realtid via webinterface för personal
 • Möjlighet till fjärröppning av personal
 • Integration med Gym-system