LPR ”License Plate Recognition”

Snabb, säker och smidig fordonsregistrering.

  • Kameror läser bilars registreringsskyltar.
  • LPR-server tolkar reg.nr och skickar data och bild till backendsystemet.
  • Om bilen godkänns för access skickas signaler för bomöppning, köhantering mm
  • Personal kan övervaka hela förloppet i realtid över Internet
  • All statistik samlas i en central databas.